Neges i Gymru | A message to Wales | Egy üzenet WalesnekYn y newyddion | In the news | A hírekben

‘Let’s build bridges’: Wales-loving Hungarians send heartfelt trilingual video message

Hungarians have come together to send a ‘love letter’ to Wales, in a trilingual video produced by Welsh-Hungarian cultural initiative Magyar Cymru.

Anfon ‘llythyr serch’ o Hwngari i Gymru

Mae ‘llythyr serch’ wedi cael ei ddanfon o Hwngari i Gymru fel rhan o ymgyrch cymdeithas Magyar Cymru i “adeiladu pontydd” rhwng y ddwy wlad. Mae’r ymgyrch yn gwahodd pobol o Gymru i ddanfon neges yn ôl i Hwngari gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

‘Let’s build bridges’: Hungarians send heartfelt video message to Wales

Hungarians from all walks of life have come together to send a powerful ‘love letter’ to Wales, the country they all feel attached to. The trilingual video features residents from Hungary’s ‘Welshest village’, opera and folk singers, educators…


Ar y teledu | On television | A televízióban


Ar y radio | On the radio | A rádióban

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: